טופס רכישת מנוי לבריכת תקוע 2019

הנחת גימלאים תינתן בטופס באופן אוטומטי לזכאים על פי גיל.
בקשה להנחות חריגות נוספות (כולל הנחת נכים) – ניתן להגיש בקשה במייל למנהלת הבריכה pnim@tekoa.co.il.
התשלום יעשה בקופת הבריכה בלבד לאחר אישור.

בחירת סוג מנוי

×

הנחת גמלאים במנוי זוגי אפשרית רק במקרה של שני גמלאים. אם רק אחד מהזוג הוא גמלאי אז יש לרכוש שני מנויים נפרדים.