קהילה

23.1.2020 - כ"ו טבת תש"ף
30.11.2019 - ב' כסלו תש"ף
30.11.2019 - ב' כסלו תש"ף
25.9.2019 - כ"ה אלול תשע"ט
14.2.2019 - ט' אדר א' תשע"ט
31.1.2019 - כ"ה שבט תשע"ט
31.1.2019 - כ"ה שבט תשע"ט
31.1.2019 - כ"ה שבט תשע"ט
20.12.2018 - י"ב טבת תשע"ט
20.12.2018 - י"ב טבת תשע"ט
13.12.2018 - ה' טבת תשע"ט
22.11.2018 - י"ד כסלו תשע"ט
1.11.2018 - כ"ג חשון תשע"ט