גינון

נתן ליכטנברג – גינון 057-2701460
שומר הגן – גילעד נוקד: גינון ופיתוח, אומנות עץ ואבן. 054-3924808
אריאל גוניק – פרגולות ,דקים, גדרות עץ. בניה קלה. עבודה עברית 054-2186699