שעות קבלת קהל במזכירות

במשרד הגזברות

ראשון: 9:00-13:00
שני: 12:00-15:30
שלישי: אין קבלת קהל
רביעי: 9:00-13:00
חמישי: 7:30-10:30