צוות המזכירות

צוות משרד קובץ להורדה

מזכירות, רות פריד: 02-9964568 misrad@tekoa.co.il

הוועד המנהל: vm.tekoa@gmail.com

רב היישוב, אברהם בלידשטיין: 054-5558427 blidaypt@gmail.com

מזכ״ל היישוב, אליעזר בן עטר: mazkir@tekoa.co.il

רכזת פנים, אתי מלכא: pnim@tekoa.co.il

רכזת תחום כספים, רותי בסנאינו: gizbarut@tekoa.co.il

גזברות, אושרת נתן: gviya@tekoa.co.il

הנהלת חשבונות, אורטל רפאלי: heshbon@tekoa.co.il

רכז שפ"ע – תחזוקה, אדי לייפר: shefa@tekoa.co.il

רכזת תחום קהילה, עלי באר רודריגז: kehila@tekoa.co.il

רכזת תחום תרבות ופנאי, חיים רוטשטיין: tarbut@tekoa.co.il

רכז נוער, נועם פוצ׳צ׳ו: noar@tekoa.co.il

רכזת חינוך, רבקה יורב-רפאל: hinuch@tekoa.co.il

רכזת ותיקים, שרית מלמד: 054-6561198

רכזת מועדון גיל הזהב ברוסית, לאה פרלמן: 054-5467104

ספריה, שלמה ספיבק: sifriya@tekoa.co.il

בני עקיבא: bneiakiva@tekoa.co.il

תקועיתון, רות פריד: iton@tekoa.co.il

ביטחון, מוקד יישובי: 02-6269797