נזילות מים – מידע לתושב

28.12.2017

שלום וברכה,
כידוע, המעבר למדי מים עם קריאה מרחוק הושלם. המידע הנקלט ממדי המים מאפשר למערכת לנתח נתוני צריכה ולזהות אם יש נזילה קבועה אצל צרכן המים.
בימים הקרובים נתחיל לשלוח לצרכנים את ההתראות על נזילות מים.
השירות אינו מחוייב ע"פ חוק.
שליחת ההתראות הינה אוטומטית.
היישוב לא מתחייב כי כל התראה תשלח.
כל צרכן שיש אצלו חשד לנזילה יקבל התראה לנייד או למייל, לפי הפרטים שמסר במזכירות.

צרכנים שאינם מעוניינים בקבלת התראה יעדכנו את אושרת מהגבייה במייל:
gviya@tekoa.co.il ויוסרו מהרשימה.

עם קבלת ההתראה, על הצרכן לוודא כי בנכס אין נזילות מים סמויות.
אנו ממליצים לבדוק תקינות:

  1. צנרת ושעון גינון.
  2. מיכלי הדחה בשירותים.
  3. פורק לחץ בדוד המים החמים ו/או תקינות קולט השמש.

אם הנ"ל נמצא תקין והודעות ההתראה ממשיכות להגיע, כדאי להביא בעל מקצוע לאיתור הנזילה.
באחריות הצרכן לבדוק את מקור הנזילה ולתקנה בהקדם, על מנת להימנע מחיובי מים גבוהים.

כמו שפורסם בעבר, יש נוהל הכרה בנזילות במוני המים, המאפשר מתן תעריף מוזל בגין נזילה סמוייה בנכס.
התנאים להכרה בנזילה הינם ע"פ חוק. יקוזזו סכומים אם מתקיימים התנאים הבאים במצטבר:

  1. מדובר בנזילה סמויה בלבד (נזילה במיכלי הדחה- ניאגרה איננה נחשבת כנזילה סמויה).
  2. יש להציג הוכחה בדבר הנזילה (סרטון או תמונה) וחשבונית מבעל מקצוע על תיקון הנזילה.
  3. תקופת ההכרה בנזילה לא תעלה על שתי תקופות חיוב, דהיינו 4 חודשים.

בברכת חורף גשום,
מזכירות תקוע