לידיעת התושבים: נוהל תהליך טיפול בפניות – רשם האגודות

רשם האגודות מפרסם נוהל תהליך טיפול בפניות

בהמשך לפעולות אותן מבצע משרד הרשם לחיזוק מעמדם של חברי אגודות שיתופיות ושמירה על זכויותיהם, מפרסם משרד הרשם, נוהל המסדיר את אופן הטיפול בפניות.

מצ"ב:

1. מכתב נלווה

2. נוהל טיפול בפניות – איגוד שיתופי

הנוהל בא להבהיר מהם הנושאים שבסמכות משרד הרשם, מה התהליך אותו משרדנו מבצע בבירור פנייה, לוחות הזמנים ומהן האפשרויות העומדות בפני הפונים.

בברכת שנה טובה,

האגף לאיגוד שיתופי