כניסת פועלים פלסטינאים

טופס לעובדים פלסטינאים

מסמך לבונה המתחיל

כללי

 • ביישוב תקוע מועסקים פועלים פלשתינאים רבים בענף הבניה, החקלאות והתעשייה.
 • כניסת פועלים ליישוב מצריכה היערכות ביטחונית מיוחדת ומהווה מורכבות ביטחונית ואנושית כאחד.
 • ככלל ישובים יהודיים ביהודה ושומרון כפופים להוראות הצבא; נהלי כניסת הפועלים כפי שמובאים להלן הינם קביעת אלוף פיקוד המרכז וחלותם היא כחוק, על כן לא ניתן לחרוג מהם ללא הנחייה ואישור הרשות הצבאית.
 • חשוב לציין כי מעת לעת, ע"פ צורך בטחוני, מוטל סגר כללי, אזורי או נקודתי על הכנסת עובדים פלשתינאים ליישובים בכלל או ליישוב מסוים בפרט, ובמקרה זה נפעל על פי הוראות הסגר.

בכדי להקל עליכם את ההתנהלות בעניין כניסת פועלים, מובאים בפניכם נהלי כניסת פועלים ליישוב, ודרכי הוצאת אישורים לפועלים.

תנאים לכניסת פועל ליישוב:

כל קבלן/בעל-בית אשר מעוניין להכניס פועלים פלשתינאים לעבודה בישוב נדרש למספר תנאים:

 • על כל פועל להיות בעל תעודת זהות ,כרטיס מגנטי ואישור תעסוקה באיו"ש בתוקף.
 • על הפועלים להגיע בצורה מרוכזת לשער הישוב בשעות כניסת העובדים, לחכות לתורם ולהגיע לעמדת הבידוק אשר בה הם יפקידו כרטיס מגנטי  ויקבלו לידם כרטיס מעקב אשר צריך להיות בידיהם במהלך שהותם בישוב.
 • על הפועלים להיות מלווים ע"י שומר חמוש בכל זמן שהותם בישוב (שומר חמוש רשאי לשמור על 10 עובדים לכל היותר).
 • ככלל אין תנועה רגלית של פועלים בישוב.
 • שעות הכנסת פועלים ליישוב: בין השעות 6:30-6:50 בבוקר ובנוסף החל מ 8:15 ועד לשעת יציאת פועלים.
 • שעות יציאת פועלים מהיישוב: בחורף – 16:00, בקיץ – 18:00
 • אין עבודה של פועלים פלשתינאים בישוב בשעות החושך, בשבתות וחגים!

רכבים:

כניסת רכבים פלשתינאים ליישוב תתאפשר רק:

 • לטובת פריקת סחורות.
 • בעל מקצוע ספציפי שזקוק לרכבו לטובת עבודתו.
 • מיד בגמר העבודה/פריקה יש להוציא את הרכב לחנייה ליד שער הישוב ולהשאירו שם עד גמר היום/העבודות.
 • הרכבים יכנסו לאחר בידוק של בעל הרכב ושל הרכב עצמו. בעל הרכב מחויב באותם אישורים כמו כל פועל אחר שנכנס לישוב. בעל הרכב יכנס בליווי של השומר.
 • לא ינהג פלשתיני ברכב בעל לוחית זיהוי ישראלית.
 • כל דבר מעבר דורש אישור חריג של הרבש"צ

 

 

 נוהל הוצאת היתרי תעסוקה:

 • השרות להנפקת רישיונות עבודה לעובדים [תושבי יו"ש, נושאי תעודת זהות ירוקה] אצל מעסיקים ישראלים בתחומי איו"ש נמצא בלשכת התעסוקה עציון הצמודה למטה המשטרה ולחטיבת עציון, דרומית לישוב אלון שבות.
 • הנפקת האישורים תתבצע על ידי שליחת מייל יחד עם טופס ייעודי (ניתן למצוא אותו בקישור המצורף), לאחר קבלת אישור במייל ניתן לסור למשרדי החטיבה על מנת לאסוף את ההיתר.

הנחיות להגעה: נוסעים לכיוון הגוש, בכיכר פונים ימינה (לכיוון מערב – בית שמש) ולאחר שחולפים על פני הכניסה (החדשה) לישוב אלון שבות פונים שמאלה (דרומה) לכיוון חטיבת עציון והמינהל האזרחי.

                 ימי הקבלהא', ב', ד', ה' משעה 09:00 ועד 12:00.

                 טלפונים בלשכת התעסוקה: 02-9703885 או 02-9703886; מס' הפקס 02-9703887

 1. טופס "הוצאת אישור" :

–          יש למלא טופס "הזמנת תושב אוטונומיה לעבודה באיו"ש מס' 101604" מקורי.

           –         ניתן להוריד את הטופס כאן: טופס לעובדים פלסטינאים

           –         חשוב למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס.

–          הטופס עליו אתם חתומים (שימו לב לצדו האחורי) מחייב אתכם בכל ההוראות והתקנות הרשומות, ובין השאר חובת הביטוח ("כמשמעותה בפרק השלישי לחוק העבודה", צו מס' 662 בדבר ביטוח מפני פגיעות בעבודה); כמו כן אסורה העסקה אצל מעסיק אחר, ולכן עובד רשאי לעבוד בישוב אך ורק באתר הרשום על שם המעסיק.

 • לתשומת לבכם:

–          אם בכוונתכם להוציא בקשה לאישור עבודה עבור משק בית – ההיתר עד שני עובדים

–          אם בכוונתכם להוציא בקשה עבור שיפוצים – ההיתר עד ששה פועלים

–          אם בכוונתכם להוציא בקשה עבור בנייה – ההיתר עד עשרה פועלים. חשוב לדעת כי היתר כזה ניתן אך ורק בכפוף להצגת היתר בנייה בתוקף

אנו מאחלים לכם תהליך בניה/שיפוץ מוצלח. יש לציין שכל ההוראות לעיל הינן חובה ואין לחרוג מהן בשום מצב. חריגה מהן עלולה להביא לאי נעימות ואף להפסקת העבודה, אנא הימנעו מכך.