כל התושבים מתבקשים למלא טופס עדכון מספר נפשות לצורך הקצאת מים בתעריף נמוך

למילוי הטופס לחצו כאן

טופס זה הינו טופס שמיועד לכל בית אב בתקוע-
מסמך זה קובע את הקצאת כמות המים המוכרת בתעריף נמוך לפי מספר נפשות.
אנו מוציאים מסמך זה שוב, בעקבות בקשה של רשות המים לסקר מעודכן לחודש מאי.
לכן גם מי שמילא טופס זה בשנה האחרונה- חייב למלא שוב.
לכן מי שאינו ממלא טופס זה במלואו ובצירוף המסמכים הרלוונטים עד ה-31.5.19 .
תעודכן לו הקצאה מינימלית של 2 נפשות בלבד!!!
בברכה מחלקת גזברות:
אושרת: 02-6269788/  gviya@tekoa.co.il
רותי: 02-6269789 / gizbarut@tekoa.co.il