פרוטוקולים של ועדת ביקורת

נובמבר 2019

אוקטובר 2019

ספטמבר 2019

אוגוסט 2018

יוני 2019

מאי 2019

אפריל 2019

מרץ 2019

פברואר 2019

סיכום פעילות ועדת ביקורת 2018

נובמבר 2018

אוקטובר 2018

אוגוסט 2018

יולי 2018

יוני 2018

מאי 2018

אפריל 2018

פרוטוקול ועדת ביקורת – 08.01.18

פרוטוקול ועדת ביקורת – 13.11.17

פרוטוקול ועדת ביקורת 27.09.17

פרוטוקול ועדת ביקורת 09.09.17

פרוטוקול ועדת ביקורת – 19.06.17

פרוטוקול ועדת ביקורת 22.05.17

פרוטוקול ועדת ביקורת 08.05.17

פרוטוקול ועדת ביקורת 24.04.17

פרוטוקול ועדת ביקורת 06.03.17

אישור תקציב 2017

פרוטוקול ועדת ביקורת 01.12.16

דו"ח סיכום 2016 ועדת ביקורת

פרוטוקול ועדת ביקורת 20.11.16

פרוטוקול ועדת ביקורת 26.10.16

פרוטוקול ועדת ביקורת 13.09.16

פרוטוקול ועדת ביקורת 29.08.16

פרוטוקול ועדת ביקורת 08.08.16

הערות על התקציב 2016 – ועדת ביקורת

פרוטוקול 4 ועדת ביקורת – 21.06.16

פרוטוקול 3 ועדת ביקורת – 15.06.16

פרוטוקול 2 ועדת ביקורת – 20.05.16

פרוטוקול 1 ועדת ביקורת – 26.03.16

פרוטוקול ועדת ביקורת 35

פרוטוקול ועדת ביקורת 34

פרוטוקול ועדת ביקורת 33

פרוטוקול ועדת ביקורת 32

פרוטוקול ועדת ביקורת 31

פרוטוקול ועדת ביקורת 30

פרוטוקול ועדת ביקורת 29

פרוטוקול ועדת ביקורת 28

פרוטוקול ועדת ביקורת 27

דוח רבעוני 5 – 1-2-3/2015

דוח רבעוני 4 – סיכום 2014

פרוטוקול ועדת ביקורת 26

פרוטוקול ועדת ביקורת 25

פרוטוקול ועדת ביקורת 24

פרוטוקולים 22+23 לא מפורסמים באתר עקב צנעת הפרט. למידע נוסף בנושא ניתן לפנות לוועדת ביקורת.

פרוטוקול ועדת ביקורת 21

פרוטוקול ועדת ביקורת 20

פרוטוקול ועדת ביקורת 19

פרוטוקול ועדת ביקורת 18

פרוטוקול ועדת ביקורת 17

פרוטוקול ועדת ביקורת 16

 

 

קובץ מצורף גודל
VB1.pdf 39.43 ק"ב
VB2.pdf 20.09 ק"ב
VB3.pdf 20.12 ק"ב
VB4.pdf 35.54 ק"ב
VB5.pdf 37.49 ק"ב
VB6.pdf 45.15 ק"ב
VB7.pdf 34.35 ק"ב
VB8.pdf 40.39 ק"ב
VB9.pdf 39.79 ק"ב
ביקורת דוח מספר 10_אוגוסט 2014.pdf 39.15 ק"ב
ביקורת דוח מספר 11_ספטמבר 2014.pdf 39.68 ק"ב
ביקורת דוח מספר 12_אוקטובר 2014.pdf 56.32 ק"ב
דוח ועדת ביקורת מספר 13_נובמבר 2014.pdf 107.28 ק"ב
ועדת ביקורת 14.pdf 245.1 ק"ב
ועדת ביקורת 15.docx 17.62 ק"ב
רבעוני 1-2-3:2014.pdf 55.78 ק"ב
רבעוני 4-5-6:2014.pdf 66.59 ק"ב
רבעוני 7-8-9:2014.pdf 72.29 ק"ב