גנים

צילום: שילה ותמר כנרתי

צילום: שילה ותמר כנרתי

בכל פניה ובקשה ניתן לפנות למחלקת גנים במועצה: 02-9939971


בתקוע ישנם אחד-עשר גנים בפיקוח החמ"ד ובאחריות מועצה איזורית גוש עציון.

צוות הגננות והסייעות נבחר בקפידה והינו צוות איכותי ומותאם ליחודה של רוח החינוך בתקוע שהינה- פתוחה ורב גונית, מחוברת למסורת ישראל, יצירתית ומושתת על ערכי אהבת הטבע והסביבה.

הורי הגן מוזמנים לקחת חלק בעשיה החינוכית באמצעות שותפות בועד הורי הגן אשר מנהלת כל גננת.

בתקוע א':

במתחם הגנים במרכז השכונה הוותיקה: גנים לגילאי 3-4

חרוב, שקד, ברקת ושוהם

 • גן חרוב – 02-9964530
 • גן שקד – 02-9964530
 • גן שוהם – 02-5369008

במתחם הגנים החדש בכניסה ליישוב בסמוך לבית הספר: גנים לגילאי 3-4-5

גנים דולב, לוטם, אגוז ודפנה

 •  גן דולב (3-4) – 02-6250922
 • גן לוטם (חינוך מיוחד) – 02-5361274
 • גן אגוז (5) – 02-6250929
 • גן דפנה (5) – 02-5361788

במתחם הגנים ליד המעון החדש

 • גן יהלום (חינוך מיוחד) – 02-9972782
 • גן סמדר (גילאי 5)  – 02-6457894

בתקוע ב':

 • גן לשם (חינוך מיוחד) – 02-6507787
 • גן הדס (3-5) – 02-9960894

בתקוע ד':

 גן סתוונית (3-5) – 02-5361794

—————————————————————————————————————————————————–

גנים פרטיים מוכרים שאינם רשמיים – גנים מוכרים ע״י משרד החינוך, שהרישום אליהם אינו דרך המועצה האיזורית אלא ישירות מול צוות הגן:

גן רימונים – 02-9922734

גן ניצנים

הגן התורני – גן גפן – גילאי 3-4, 02-5335892

הגן התורני – גן מכינה– גילאי 5, 02-5335976