בית כנסת נוף אלירז

מידע כללי

בית הכנסת הוקם בראש השנה תשע"ה ונקרא על שם אלירז ביאזי ז"ל.
בבית הכנסת חברות כ-70 משפחות המתפללות בנוסח המשלב בין נוסחי כל עדות ישראל.
בית הכנסת נמצא ברחוב תכלת מרדכי בין שכונת המדורגים לעלות השחר.

זמנים קבועים

תפילות חול
שחרית א-ה 6:15
שחרית יום ו' 8:15
ראש חודש 6:00
תעניות 6:00

תפילות שבת
מנחה בע"ש בשעת הדלקת נרות ואחריה קבלת שבת וערבית
שחרית 8:30
מנחה בשבת – מפורסם מידי שבוע
ערבית בשעת צאת השבת

שיעורים קבועים בבית הכנסת
ימי שני – שיעור חסידות, עם ר' מאיר קליין, לאחר תפילת ערבית.
ימי רביעי – שיעור בגמרא במסכת בבא מציעא, עם ר' עופר מעוז, לאחר תפילת ערבית.

פעילויות לילדים
תהילים לילדים – מידי שבת, 45 דקות לפני מנחה.
לימוד הורים וילדים – מוצאי שבת, כשעה לאחר צאת שבת (בשעון חורף).

בעלי תפקידים

חברי הוועד: נועם שוק, נועם כאהן, יוני בן-ישי, מירי שיינין, מתניה כהן.
גבאים: יצחק ניומן 054-5594577, אביב ברזל 050-5791025
אחראי קריאת התורה: ישי קלפוס
אחראי דברי תורה: איתי טימסית
אחראי השכרת בית הכנסת: יוני בן-ישי 054-2244878

להצטרפות לחברות בבית הכנסת ניתן לפנות לנועם שוק 054-5324920

להצטרפות לרשימת התפוצה ניתן לשלוח מייל לכתובת: yaneuman@gmail.com