אולם ״שמחת דליה״

וועד בית הכנסת "סוכת דוד" שמח לבשר לציבור כי בשעה טובה ומוצלחת
נסתיימה בניית אולם "שמחת דליה" ע"ש חברתנו דליה למקוס הי"ד.
האולם מתאים בעיקר לבריתות, שבתות חתן, עליות לתורה, סעודות מצווה
ואירועים משמחי לב אחרים.
לפרטים ותיאומים ניתן לפנות לתני וולפיש בטלפון 054-6353904
ניפגש בשמחות!
לאתר דליה